Instal·lacions

Hi ha dues instal·lacions principals

  • Escorxador
  • Estació depuradora d’Aigües Residuals