Últimes notícies d’Empresa i del Sector Carni

Articles Recents

  • 1,1 min readPublished On: 29 de novembre de 2023

    ESCORXADOR SABADELL, S.A. Es convoca els senyors accionistes de la Societat "ESCORXADOR SABADELL, SA", a la Junta General Extraordinària que se celebrarà

  • 1,4 min readPublished On: 1 de juny de 2023

    ESCORXADOR SABADELL, S.A. Es convoca els senyors accionistes de la Societat "ESCORXADOR SABADELL, SA", a la Junta General Ordinària i Extraordinària que se

  • 1,3 min readPublished On: 18 de desembre de 2022

    ESCORXADOR SABADELL, S.A. Es convoca els senyors accionistes de la Societat "ESCORXADOR SABADELL, SA", a la Junta General Extraordinària que se celebrarà