1979, El primer Ajuntament democràtic de Sabadell es troba amb un escorxador municipal situat al carrer de Bonavista, s/n, centenari i amb un dèficit de 13,5 milions de pessetes anuals.

1983, Es crea la societat anònima: ESCORXADOR DE SABADELL, formada pels usuaris de l’escorxador i els treballadors de la Cooperativa de Matarifes. La qual es constitueix formalment el 1984. La nova societat será l’enarregada de la gestió de l’escorxador

1985, Es constitueix la societat mixta ESCORXADOR SABADELL, SA, pública i privada, formada per l’Ajuntament de Sabadell amb un 60% de les accions,  els industrials usuaris de les instal·lacions (30%) i la Cooperativa de Matarifes (10%) . I s’aprova la construcció de l’actual escorxador.
La nova societat mixta:

  • S’acull al Pla de nous escorxadors comarcals del Ministeri i la Generalitat.
  • Per al projecte de nou escorxador comarcal pensa en un solar municipal del carrer de Costa i Deu, a la zona industrial del sud de la ciutat, el qual l’Ajuntament ven a la societat per 2 milions de pessetes.
  • L’Ajuntament adjudica el seguiment de les obres del nou escorxador a VIMUSA, que al seu torn les encarrega a PACSA amb un pressupost de 261 milions de pessetes. Les obres havien de complir tots els requisits per a la seva homologació a la CEE i acabar-se en 11 mesos.
  • El solar de l’antic escorxador del carrer de Bonavista retorna a la ciutat, el cual des del 1993 acull el campus de Sabadell de les escoles universitàries d’Econòmiques i Informàtica.

1987, S’acaben les obres amb un retard de quasi un any i un cost final de 341 milions de pessetes, sense proves de funcionament ni homologació a la CEE.

1989, Ampliació del capital social d’Escorxador Sabadell, SA, de 199,7 milions de pessetes, per part de l’Ajuntament de Sabadell fruit de la subvenció de la Diputació per a la construcció del nou escorxador.

1991, Homologació de l’escorxador a la normativa europea CEE.

1997, L’Ajuntament decideix sortir de l’accionariat de l’escorxador i ven les seves accions, per 400 milions de pessetes. La totalitat d’aquesta quantitat reverteix a la ciutat, la qual continua tenint un escorxador de serveis.

1998, Escorxador Sabadell, S.A deixa de ser una societat mixta amb participació de l’Ajuntament de Sabadell i passa a ser una societat privada mantenint el servei d’escorxador de serveis. Es conserven clients i personal. Es construeixen noves cambres frigorífiques.

2001, Es decideix apostar per el boví i l’oví i es tanca la línia del porc.

2003, Ampliació de les instal·lacions que consisteixen en la construcció de un nou edifici anexe, amb  3 noves camaras frigorifiques, i el nou espai per cosntruir les noves oficicines de 900m2. •I la nova construcció de la linia de sacrifici oví que ocupa el lloc de l’antiga linia del porc.

2009, Millores i modernització a l’Estació depuradora d’Aigües Residuals (EDAR)

2013, Primer escorxador de Catalunya en nombre de caps sacrificicats de boví.

2013-2014, Es realitza una gran inversió en varis espais de l’empresa:

  • La zona de sacrifici , amb la construcció de un nou edifici en el cual es situarà el nou BOX HALAL i la nova zona de sangrat.
  • Les noves oficines, es traslladen a la primera planta de l’edifici construit el 2003, i les oficines antigues passen a ser el nous vestuaris del personal de la cadena de matança .

2016, L’empresa ESSAB SERVEIS D’ESCORXADOR SL que es dedica a la gestió d’escorxadors adquireix la societat ESCORXADOR DE SABADELL SA. Es porta a terme una nova ampliació de l’edifici principal, en el cual es situa el nou sistema de refigeració de les camaras frigorifiques i els nous menjadors del personal.