POLITICA DE QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA

ESCORXADOR SABADELL, S.A. té com objectiu garantir la Qualitat i Seguretat Alimentària dels productes que comercialitza i aconseguir la satisfacció dels seus clients, i amb aquesta finalitat desenvolupa i manté actualitzat un sistema de gestió de qualitat i seguretat alimentària, sempre amb el compliment dels requisits legals aplicables a la nostre activitat.

La política de Qualitat i Seguretat Alimentària està definida i impulsada des de Consell d’Administració, que assumeix el compromís de desenvolupar-la i implementar-la, d’actualitzar-la i d’exigir i vigilar el seu compliment, definint les següents línies d’actuació:

 • Satisfacció del nostres clients, en producte i serveis, complint els seus requeriments.
 • Compliment dels requisits legals de l’activitat.
 • Establir i mantenir un sistema de millora continua.
 • Implementar i mantenir un sistema de gestió de qualitat i seguretat alimentària.
 • Garantir la innocuïtat dels productes comercialitzats.
 • Protecció del consumidor amb productes segurs segons el sistema d’autocontrol
  basat en l’APPCC i Prerequisits.
 • Complir el Reglament d’ús de la Marca de Garantia Halal.
 • Proporcionar els recursos necessaris pel desenvolupament de l’activitat.
 • Formació i sensibilització de tot el personal per gestionar el seu lloc de treball.
 • Compromís i responsabilitat mediambiental.
 • Impulsar la prevenció de riscos laborals i proporcionar condicions de treball segures i
  que no afectin a la salut.

Rafael Ylla Juyent
Conseller Delegat