Garantia de Qualitat

Certificacions De Qualitat

Gràcies al compliment normatiu A.P.P.C.C aconseguim establir un Sistema de Gestió de Qualitat basat en la millora continua a partir de procediments i instruccions tècniques de treball.

A diferència d’altres esquemes de benestar animal, les auditories es basen en l’observació directa del propi animal mitjançant l’avaluació de 4 principis: bona alimentació, bon allotjament, bona salut i comportament apropiat. Dins aquests 4 principis s’identifiquen 12 criteris mesurables de benestar animal diferents però complementaris entre ells. Cada espècie animal és avaluada d’acord amb els protocols Welfare Quality i AWIN® per auditors experts a cada animal, autoritzats i qualificats per l’esquema Welfair®.

Gestió de producte ecológic, control de lots i traçabilitat.

La certificació ecològica garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica, i que han estat controlats en tot el procés de producció, elaboració, envasament i comercialització.

Els productes animals ecològics són productes que provenen d’una ramaderia que proporciona unes condicions de vida dignes al bestiar i als ramats, amb respecte per les necessitats biològiques i de comportament. L´alimentació d´aquest bestiar es realitza amb productes ecològics.

Seguiment estricte del sacrifici ritual Halal.

El procés de Certificació Halal implica la intervenció i supervisió d’experts en Seguretat Alimentària.
La manipulació del producte que elaborem manufactururem i emmagatzamem s’ajusta al cumpliment del reglament d’Ús de la marca de garantía Halal de la Junta Islàmica.

Depuradora d’Aigües Residuals

Evitem externalitats amb un sistema propi de depurat d’aigua. Una part important de l’aigua que es fa servir serà reaprofitada per evitar una major petjada ecològica.

La refrigeració de les instal.lacions, necessària per la bona temperatura de conservació del producte es fa amb GYCLOR que implica una gestió sense residus al medi ambient.

Complim amb tots els protocols de benestar animal.

Serveis de L’Escorxador

Oferim principalment serveis de maquila de bestiar boví, oví i cabrit. Garantim el benestar animal durant tot el procés.

Sacrifici Boví

SACRIFICI BOVÍ i SACRIFICI OVÍ, CABRIT

Sacrifici Oví/Caprí

SACRIFICI BOVÍ i SACRIFICI OVÍ, CABRIT