Més de 40 anys d’experiència en el sacrifici d’animals

Els nostres serveis carnis

Tenim a disposició dels nostres clients les instal.lacions per oferir serveis a maquila, que inclouen tots els serveis de l’escorxador

Oferim

Descàrrega del bestiar

 • Es disposa de 1.340 m2 distribuïts en diferents quadres d’estabulació.
 • Recepció durant les 24h els 7 dies de la setmana.
 • Revisió continuada d’instal.lacions i estat òptim del bestiar.

 

Desinfecció de vehicles

 • Espai reservat per la neteja i desinfecció dels vehicles que fan descàrrega dels animals a Escorxador Sabadell.

Sacrifici Boví/Oví/Caprí

 • Sacrifici amb garanties de benestar animal.
 • Linies automatitzades i lineals amb maquinària per facilitar la manipulació de canals.
 • Classificació de canals de vacú segons homologació reglamentària.
 • Separació de subproductes amb enviament automatitzat per un bon aprofitament i separació en condicions higièniques.

 

Refrigeració

 • Àmplies instal.lacions frigorífiques per garantir l’òptim refredament i bona conservació.

Transport de canals

 • Disposem d’una flota de transport propi i exclusiu amb entregues diàries per tota España.
 • Es realitza un servei amb tracte directe i personalitzat.