amb el sector ramader

la cura del bestiar

del medi ambient

amb les persones

Escorxador Sabadell

L’actual edifici de l’Escorxador consta de 10.000m2 construïts, equipats amb unes modernes instal·lacions, dotades de les últimes tecnologies per al procés de producció de carn de boví i oví adaptades a la normativa de seguretat alimentària de la Unió Europea i la legislació islàmica.

Compromesos
amb el Sector Ramader

Formem part del Pla de Desenvolupament Rural de Catalunya i contribuïm amb la nostra tasca a enfortir l’entorn rural i fer-lo sostenible a llarg termini. Treballem amb explotacions properes, donant serveis i suport als productors del nostre entorn tant ecològics com convencionals.

Compromesos
amb el Sector Ramader

Formem part del Pla de Desenvolupament Rural de Catalunya i contribuïm amb la nostra tasca a enfortir l’entorn rural i fer-lo sostenible a llarg termini. Treballem amb explotacions properes, donant serveis i suport als productors del nostre entorn tant ecològics com convencionals.

Compromesos
amb la Cura del Bestiar

Garantim el bon tracte al bestiar tant pel que fa a l’espai de quadres, el maneig, les instal·lacions i el moment del sacrifici. Tenim llarga experiència en el sector, formació i certificació competent per garantir l’estat òptim del bestiar.

Compromesos
amb la Cura del Bestiar

Garantim el bon tracte al bestiar tant pel que fa a l’espai de quadres, el maneig, les instal·lacions i el moment del sacrifici. Tenim llarga experiència en el sector, formació i certificació competent per garantir l’estat òptim del bestiar.

Compromesos
amb el Medi Ambient

Evitem externalitats amb un sistema propi de depurat d’aigua. Una part important de l’aigua que es fa servir serà reaprofitada per evitar una major petjada ecològica. La refrigeració de les instal·lacions, necessària per la bona temperatura de conservació del producte es fa amb GYCLOR que implica una gestió sense residus al medi ambient.

Certificació ISO 14001

Compromesos
amb el Medi Ambient

Evitem externalitats amb un sistema propi de depurat d’aigua. Una part important de l’aigua que es fa servir serà reaprofitada per evitar una major petjada ecològica. La refrigeració de les instal·lacions, necessària per la bona temperatura de conservació del producte es fa amb GYCLOR que implica una gestió sense residus al medi ambient.

Certificació ISO 14001

Compromesos
amb les Persones

L’escorxador de Sabadell és una empresa d’origen familiar compromesa amb els seus professionals. Formem i acollim personal de diversos orígens, creant equips de treball amb contractes indefinits donant trajectòria i estabilitat laboral. Comptem amb una elevada mitjana d’antiguitat dels nostres professionals creant així, la unió inicial que ens representa com a Empresa. Les polítiques específiques de promoció interna e igualtat d’oportunitats afavoreixen la conciliació laboral i familiar.

Compromesos
amb les Persones

L’escorxador de Sabadell és una empresa d’origen familiar compromesa amb els seus professionals. Formem i acollim personal de diversos orígens, creant equips de treball amb contractes indefinits donant trajectòria i estabilitat laboral. Comptem amb una elevada mitjana d’antiguitat dels nostres professionals creant així, la unió inicial que ens representa com a Empresa. Les polítiques específiques de promoció interna e igualtat d’oportunitats afavoreixen la conciliació laboral i familiar.

Complim amb tots els protocols de benestar animal.

Serveis de L’Escorxador

Oferim principalment serveis de maquila de bestiar boví, oví i cabrit. Garantim el benestar animal durant tot el procés.

Sacrifici Boví

SACRIFICI BOVÍ i SACRIFICI OVÍ, CABRIT

Sacrifici Oví/Caprí

SACRIFICI BOVÍ i SACRIFICI OVÍ, CABRIT