Notícies

Junta General Ordinària i Extraordinària 2022

Es convoca els senyors accionistes de la Societat «ESCORXADOR SABADELL, SA», a Junta General Ordinària i Extraordinària que se celebrarà en el domicili social el proper dia 28 de juny de 2.022, a les 16.00 hores, en primera convocatòria o, si escau, en segona convocatòria, 

Junta General Ordinària i Extraordinària 2021

Es convoca els senyors accionistes de la Societat «ESCORXADOR SABADELL, SA», a Junta General Ordinària i Extraordinària que se celebrarà en el domicili social el proper dia 12 juliol de 2021, a les 16.00 hores, en primera convocatòria o, si escau, en segona convocatòria, a